Hình thức thanh toán

Quy trình thực hiện:

  • Thực hiện ký hợp đồng hợp tác
  • chuyển tiền đặt cọc 50% hợp đồng
  • Thực hiện làm mẫu và ký duyệt trên mẫu trước khi thực hiện chính thức
  • Bàn giao và kiểm tra hàng hóa
  • Thanh toán và thanh lý hợp đồng
Top
Bạn cần hỗ trợ ?